ഒരു സഞ്ചാരിയുടെ ഡയറികുറിപ്പില്‍
ഒരു സഞ്ചാരിയുടെ ഡയറികുറിപ്പില്‍
ഒരു സഞ്ചാരിയുടെ ഡയറികുറിപ്പില്‍
ഒരു സഞ്ചാരിയുടെ ഡയറികുറിപ്പില്‍

ഒരു സഞ്ചാരിയുടെ ഡയറികുറിപ്പില്‍

Posted By Web Team| 11-Nov-2022 0 Comments |829 Views |Courtesy

"സഞ്ചാരത്തിന്റെ ശൈലി നാളെ കാലദേശങ്ങളെ അതിജീവിക്കണം.സഞ്ചാരം ഇത് കാണുന്ന ഓരോരുത്തരുടെയും യാത്രയാവണം.

ഞാന്‍ എന്ന വ്യക്തിക്കപ്പുറമുള്ള സഞ്ചാരമായി ഒരു കാലഘട്ടത്തിലേക്കുള്ള മടക്കയാത്ര ആവണം".

ശ്രീ സന്തോഷ് ജോര്‍ജ് കുളങ്ങര താന്‍ സഞ്ചാരത്തിന്റെ ഓരോ ദൃശ്യത്തിലും വരാത്തത് എന്ത് കൊണ്ടാണെന്നും മറ്റൊരു യാത്രികനും പിന്തുടരാത്ത തന്റേതായ സഞ്ചാര ശൈലിയെപ്പറ്റിയും നമ്മള്‍ക്കായി പങ്കുവെക്കുന്നു ഒരു സഞ്ചാരിയുടെ ഡയറികുറിപ്പില്‍​. 


Video

LATEST NEWS
POPULAR POST

Search Heare

Begin typing your search above and press return to search.